Common Room 2015 USA / MEKSYK / NIEMCY / POLSKA

Common Room, “wspólny pokój”, to międzynarodowy projekt, który połączył dzieci z trzech miast: Szczecina (Polska), San Diego (USA/Meksyk) i Berlina (Niemcy). Realizowany był w dwóch przestrzeniach: realnej i wirtualnej. Dzieci z czterech oddalonych od siebie miast, pracowały wspólnie za pośrednictwem Internetu, wykorzystując do tego jako narzędzia nowe technologie, design i sztukę.

Podczas warsztatów dzieci były w stałym kontakcie, poznały się nawzajem, poznały swoje potrzeby i kultury, z których się wywodzą. Efektem warsztatów było nie tylko powstanie pokoju wypełnionego przekraczającymi granice dźwiękami (rozmowami, dialogami, dźwiękami rejestrowanymi i odtwarzanymi), ale przede wszystkim przygotowanie gruntu do wzajemnego poznania, zrozumienia i budowania pokoju między różnymi grupami narodowościowymi. To także geneza wystawy “Common Room 2015”, która ukazuje jak ważny jest dźwięk – rozmowa i dialog – do budowania i utrzymania pokoju na świecie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *