WARSZTAT “POP ART BOXES”

Elementem wspólnym dla sztuki POP ARTU jest wykorzystywanie przedmiotów codziennego użytku, które albo stanowią elementy kompozycji, albo są odtwarzane w sposób naturalistyczny. Zadaniem uczestników było wykonanie pracy na lub w pudełku, wybraną techniką. Zestawione pudełka stworzyły rodzaj instalacji, w której było można odczytać historię odzwierciedlającą naszą rzeczywistość kultury popularnej. Instalacja z pudełek (boxów) była mobilna, układana w różne konfiguracje, umożliwiła tworzenie różnych scenariuszy.

Przygotowanie i prowadzenie: KODA kids i Maushaus Arquitectura https://www.facebook.com/maushausarkitectura (Hiszpania)