WYSTAWA “BAUHAUS-SZKOŁA NIE TYLKO DLA DOROSŁYCH”

W ramach kolejnej odsłony festiwalu KIDS LOVE DESIGN 2013, 13 grudnia została otwarta wystawa “BAUHAUS_Szkoła nie tylko dla dorosłych”.
To druga na świecie, po wystawie w Museum of Modern Art, prezentacja niemieckiego kierunku designu kierowana do młodego odbiorcy. Wystawa przygotowana w ramach festiwalu KIDS LOVE DESIGN zawiera kilkanaście eksponatów oraz elementy interaktywne. Jest nowoczesnym narzędziem, o dużych walorach edukacyjnych, które przybliża temat wystawy także dzieciom młodszym, nie potrafiącym jeszcze czytać. Tradycyjna forma połączona z nowoczesną technologią przekazu informacji i atrakcyjną stroną wizualną, sprzyjają rozbudowywaniu wśród najmłodszych zainteresowania designem, w tym kierunkiem Bauhausu.
Wystawa ma na celu zapoznanie z Bauhausem jako kierunkiem o światowym wpływie na inne kierunki projektowania. Podejmuje próbę przekazania młodemu pokoleniu podstawowych zasad projektowania wg Bauhausu. Projektowanie jest zarówno nauką jak i sztuką: opiera się na metodach matematycznych, odnosi się do socjologii i innych nauk o człowieku, a pomysły formalne wprowadza w życie jako dziedzina artystyczna. Ważną zasadą jest funkcjonalność, która przesłanki pragmatyczne i mechaniczne, jak np. wymiary ciała człowieka, uznaje za równie ważne jak potrzeby emocjonalne i przesłanki psychologiczne. Bauhaus mówi także o modularyzacji i używaniu powtarzalnych form, gdzie poszczególne elementy powinny być tak wytwarzane, aby umożliwiały powstanie różnych kombinacji.
Ważna jest społeczna rola architekta jako projektanta życia społecznego, gdyż zorganizowana przestrzeń wpływa na sposób działania i myślenia ludzi. Wiąże się to z ideą wychowania przez sztukę. Wartość nowoczesnej architektury zależy tylko od ludzi, a jednocześnie społeczeństwo otrzymuje taką architekturę, do jakiej dojrzało.
Na wystawie zobaczyć można m.in. prace Marianne Brandt, projektantki, malarki, rzeźbiarki i fotografki, absolwentki uczelni artystycznej Bauhaus. Ulubionym materiałem Brandt były stal, aluminium i srebro. Projektowała lampy, naczynia, popielniczki, słynny stał się jej srebrny serwis do herbaty.

Kuratorzy: Ewa Solarz i Beata Kuracińska (Fundacja ARTmosphere)
ILUSTRACJE : Katarzyna Bogucka ( nioska.com )

Producent wystawy: Fundacja ARTmosphere