COMMON ROOM 2014 BRAZYLIA / URUGWAJ / POLSKA

Common Room, “wspólny pokój”, to międzynarodowy projekt łączący dzieci z trzech miast: Szczecina (Polska), Rivery (Urugwaj), Santana do Livramento (Brazylia). Realizowany jest w dwóch przestrzeniach: realnej i wirtualnej. Dzieci z trzech oddalonych od siebie miast, pracują wspólnie za pośrednictwem Internetu, wykorzystując do tego jako narzędzia nowe technologie, design i sztukę.
Podczas warsztatów dzieci są w stałym kontakcie, poznają się nawzajem, poznają swoje potrzeby i kultury, z których się wywodzą. Efektem warsztatów jest nie tylko powstanie pokoju wypełnionego przekraczającymi granice dźwiękami (rozmowami, dialogami, dźwiękami rejestrowanmi i odtwarzanymi), ale przede wszystkim przygotowanie gruntu do wzajemnego poznania, zrozumienia i budowania pokoju między różnymi grupami narodowościowymi. To także geneza wystawy “Common Room 2014”, która ukazuje jak ważny jest dźwięk ? rozmowa i dialog ? do budowania i utrzymania pokoju na świecie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *