DESIGN LOVEs KIDS – SZCZECIN – SOLAN (INDIE) – Projekt społeczny

Projekt DESIGN LOVEs KIDS miał na celu zmianę rzeczywistości na lepsze. Polegał on na wybraniu miejsca na świecie, dla którego została przygotowana, przez zaproszonych profesjonalistów, strona internetowa. Była ona wysoko pozycjonowana, dało to możliwość dotarcia do większej liczby osób, które mogą i chcą przeznaczyć pomoc. Strona ta pozwalała także na szerzenie informacji o miejscu na świecie, gdzie istnieje realna potrzeba zwiększenia dostępu do edukacji oraz wsparcia dzieci w różnych dziecinach życia. W projekcie wziął udział ośrodek, w którym przebywają dzieci z Tybetu, w stanie Himachal Pradesh w Indiach.