O NAS

FUNDACJA ARTmosphere

Zamierzeniem fundatorów, a przez to celem Fundacji ARTmosphere jest wspieranie rozwoju kultury i sztuki oraz jej upowszechnianie, a także ułatwianie i zwiększanie dostępu do niej. Ponadto fundacja realizuje samodzielnie, jak i przy współudziale innych instytucji, w kraju i zagranicą, projekty oraz prezentacje sztuki współczesnej. Są to między innymi :wystawy indywidualnych artystów, projekty kuratorskie , spotkania artystyczne, sympozja oraz działalność wydawnicza . Istotną jest dla nas również realizacja działań edukacyjnych w celu umożliwienia świadomego odbioru sztuki, a także inspirowania rozwoju osobowości poprzez sztukę.